Hem > Artiklar > Gitarrskolan > Ackordboxar

Ackordboxar

Definition

En ackordbox är ett grafiskt sätt att skriva ett ackord eller en skala. Där notskrift och tabulatur är som ord och meningar, en strikt sekvens genom tiden, är ackordboxar statiska.

En typisk ackordbox ser ut som om man skulle se på en högerhänt gitarr som är upphängd vid halsen:

 Em
||||||
|oo|||
||||||
||||||
023000

Strängarna är, från låg till hög och från vänster till höger: e, a, d, g, h och e. Varje uppsättning med |||||| symboliserar ett band, ett gement O visar var man skall sätta ner fingrarna, och vilka fingrar som skall sättas ner står under själva ackordboxen:

T = tumme
1 = pekfinger
2 = långfinger
3 = ringfinger
4 = lillfinger

Strängar som inte skall slås an indikeras med "X". Om ett finger förekommer flera gånger innebär detta ett barréackord.

Såvida inget annat anges är ackordboxarna i första (eller öppna) läget, och illustrerar därför de första fyra banden på gitarrhalsen.

Här är några andra exempel på ackord. E7+9 har grundtonen på sjunde bandet, giss-mollackordet på fjärde:

 G   Hm   E7+9  G#m
|||||| ||||||  ||o||| 4o||ooo
|o|||| |o|||o 7|o|o|| ||||||
o||||o ||||o|  ||||o| |oo|||
|||||| ||oo||  |||||| ||||||
320004 X13421  021340 134111

Småboxar

Ackordboxar kan också tryckas ihop till sitt absoluta minimum genom att man helt enkelt skriver tabulatur från vänster till höger, eller från tjocka E-strängen till tunna E-strängen:

D: XX0232
A: X02220
C: X32010
G7: 320001

Skalboxar

Skalboxar fungerar på ungefär samma sätt som ackordboxar, förutom att de givetvis inte innebör att du skall försöka slå an alla tonerna samtidigt! Här är en pentatonisk skala i d moll i tionde läget:

10oooooo
 ||||||
 |ooo||
 o|||oo
 ||||||

Skalan skulle spelas så här:

E-------------------------------10-13-
B-------------------------10-13-------
G-------------------10-12-------------
D-------------10-12-------------------
A-------10-12-------------------------
E-10-13-------------------------------

En ackord- eller skalbox kan utökas till 12 band eller mer bara för att visa att ackord och skalor finns över hela halsen. Vanligast är dock att man håller sig till fyra, fem band, och det beror främst på att det är den ungefärliga räckvidden för en greppbrädehand.