Hem > Artiklar > Gitarrskolan > Tabulatur

Tabulatur

Jag använder notskrift i exemplen som hör till mina artiklar om musikteori. Däremot använder jag enbart tabulatur för gitarrövningarna. Detta beror inte bara på att jag är lat och att det är lättare att skriva tabulatur som ASCII-text än att klippa och klistra notexempel från mitt musikprogram.

Att skriva mina gitarrövningar i notskrift skulle vara overkill om något. Övningarna är ändå avsedda att spelas i en jämn takt, vilket det huvudsakliga säljargumentet för notskrift tämligen irrelevant. Syftet med tabulatur är att sätta rätt finger på rätt band och sträng, och det är det enda som jag behöver illustrera i mina övningar. Att skriva dem i notskrift skulle en svårläst notbild med mycket kromatik och jag har bestämt mig för att varken läsaren eller jag själv tycker att det skulle vara värt besväret.

Mitt sätt att skriva tabulatur följer riktlinjer som är konsekventa enligt mina kriterier, och kan därför skilja sig från vad du kan hitta annorstädes på webben. Därför kommer följande förklaring:

Allmänt

Tabulatur är ett grafiskt sätt att notera gitarrmusik. I stället för tonhöjd och -längd noteras vilken sträng som skall anslås och vid vilket band. Därför har tabulatursystemet sex linjer, vilka då motsvarar gitarrens sex strängar. Strängarna avbildas upp och ner, såsom de ser ut när man håller gitarren på det vanliga sättet.

Siffrorna i tabulaturen innebär på vilket band som strängen skall pressas ner. En nolla innebär en öppen sträng.

Där fingersättningar är kritiska skrivs de ut under tabulaturen. Siffran 1 står för pekfingret, 4 för lillfingret.

Spel med två händer på greppbrädan betecknas med T (för anslag med högerhanden) respektive H (för anslag med vänsterhanden).

Ett D-durackord i tabulatur:

E--2---|
H--3---|
G--2---|
D--0---|
A------|
E------|

Ett D-durackord som arpeggio, med fingersättning:

E--------2---|
H------3-----|
G----2-------|
D--0---------|
A------------|
E------------|
   1 2 1

Artikulering

Såvida inte något annat anges skall varje ton slås an med plektrum (eller fingret om man föredrar den metoden). Undantagen betecknas så här:

 Hammer-on   Pull-off   Nonlegato slide  Legato slide
E-------------|------------|-------------------|---------------
H-5--h7-------|-7--p5------|-5--s7-------------|-5---s(7)------
G-------------|------------|-------------------|---------------
D-------------|------------|-------------------|---------------
A-------------|------------|-------------------|---------------
E-------------|------------|-------------------|---------------

Strängbändning

Halvtonsböj   Heltonsböj     1½-tonsböj   2-tonsböj
E--------------|-----------------|--------------|---------------|
B-5--b½--------|-5--b1-----------|-5--b1½-------|-5--b2---------|
G--------------|-----------------|--------------|---------------|
D--------------|-----------------|--------------|---------------|
A--------------|-----------------|--------------|---------------|
E--------------|-----------------|--------------|---------------|


Böj + släpp   Böj innan anslag   Böj, håll, slå an ny ton, släpp
E--------------|---------------------|--------------------------|
B-5--b1---r----|-5pb1----r-----------|-5b1h>---6--5r------------|
G--------------|---------------------|--------------------------|
D--------------|---------------------|--------------------------|
A--------------|---------------------|--------------------------|
E--------------|---------------------|--------------------------|