Hem > Artiklar > Musikteori > Introduktion

Introduktion till musikteori

Varför skall man lära sig musikteori? Det är inte för att man måste kunna det för att kunna skriva bra musik. Tvärtom kan en för djup kunskap om reglerna få följden att man har svårt för att bryta mot dem. Inte för att man inte kan skriva fin musik som är teoretiskt korrekt. Men musik som tar risker och bryter mot regler är så mycket intressantare! Lennon/McCartney kunde ingen musikteori, och de klarade sig rätt bra. Varför skulle man inte vilja följa deras exempel?

Förmodligen kom du inte hit för att få argument mot att lära sig musikteori. Du kom hit för att lära dig någonting om musikteori. Personligen tycker jag att det är en god idé. Du kommer att få en djupgående förståelse för hur musik hänger ihop och fungerar, och du kommer också att få lära dig ett språk som underlättar kommunikation med andra musiker. A propos språk så upplever jag också att det finns behov av mer svenskt undervisningsmaterial i musikteori.

Det du bör känna till är att detta inte gör några anspråk på att vara en fullständig, slutgiltig referens om allt musikteoretiskt i världen. Musikteorikursen är ett komplement till gitarrskolan. Den skrevs av en gitarrist och för andra gitarrister. Det är inte samma sak som att säga att gitarrister har andra teorier om musik. Grunderna är lika för alla. Men jag har gjort mitt bästa för att skala bort allt musikteoretiskt som inte är helt relevant för gitarrspel, såvida inte det är för att komplettera eller skapa kontrast.

Den sista punkten jag vill betona rör notläsning. Behöver man lära sig det? Här återkommer vi till tanken att det är fullt möjligt att skapa sig en givande musikalisk karriär utan att kunna läsa en endaste not. Om man har möjlighet att spela in det man skriver behöver man självfallet inte skriva ner någonting för att minnas det. Man skulle till och med kunna argumentera för att om man inte kommer ihåg en idé så var den inte värd att minnas till att börja med.

Å andra sidan är det nästan oundvikligt att man snappar upp ett och annat om notläsning om man verkligen vill lära sig musikteori och studerar ämnet intensivt. Jag ställer mig helt klart på sidan som är för notläsning, om inte annat så för att mina musikteoriartiklar knappast skulle vara meningsfulla utan notexempel. Jag skulle inte rekommendera att lära sig spela prima vista efter noter såvida inte man absolut vill kunna det. Däremot kan man få en massa draghjälp om man lär sig skriva noter, eftersom det är ett mycket bättre minnesstöd än tabulatur.