Hem > Artiklar > Gitarrskolan > Uppvärmningsövningar

Uppvärmningsövningar

Ett bra sätt att inleda uppvärmningen inför en övningssession är att ta några utökade ackord och spela dem efter varandra. På så sätt får man fingrarna att sträcka ut sig lite. Jag skulle rekommendera ackordformer som innebär en viss sträckning, men inte för mycket. Ta dessa former som exempel och flytta dem upp eller ner för halsen beroende på hur de känns:

E---------9-|---------5-|---------5-|-----------5-
H-------7---|-------8---|-------6---|---------9---
G-----4-----|-----9-----|-----9-----|-------9-----
D---6-------|---7-------|---7-------|-----9-------
A-4---------|-5---------|-5---------|---7---------
E-----------|-----------|-----------|-5-----------
 1 2 1 3 4  1 2 4 3 1  1 3 4 2 1  1 2 4 4 4 1
 C#7sus4   Dadd9add4  Dmadd9   Amaj9

Ett annat tricks är att ta en av fingerfärdighetsövningarna och spela dem i ett mer måttligt tempo för att få igång händerna:

E-----------------------------------------1-2-3-4-|-2-3-4-5--------------
H---------------------------------1-2-3-4---------|---------2-3-4-5------
G-------------------------1-2-3-4-----------------|-----------------etc.-
D-----------------1-2-3-4-------------------------|----------------------
A---------1-2-3-4---------------------------------|----------------------
E-1-2-3-4-----------------------------------------|----------------------
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 etc.
E---------------------------|---------------------------|------
H---------------------------|---------------------------|------
G---------------------------|---------------------------|------
D---------------------------|---------------------------|------
A---------------------------|---------------------------|------
E-1-2-3-4-3-2-(repetera 3x)-|-2-3-4-5-4-3-(repetera 3x)-|-etc.-
 1 2 3 4 3 2        1 2 3 4 3 2
E---------------------------------|---------------------------------|-----
H---------------------------------|---------------------------------|-----
G---------------------------------|---------------------------------|-----
D---------------------------------|---------------------------------|-----
A---------------------------------|---------------------------------|-----
E-15-14-13-12-13-14-(repetera 3x)-|-14-13-12-11-12-13-(repetera 3x)-|-etc-
  4 3 2 1 2 3        4 3 2 1 2 3

Om du vill koncentrera dig enbart på plektrumhanden finns det övningar även för detta:

E-----------------------------------------------------------------------
H------------------------------------------------------------------etc--
G-------------------------------------------------0-0-0-0-0-0-0-0-------
D---------------------------------0-0-0-0-0-0-0-0-----------------------
A-----------------0-0-0-0-0-0-0-0---------------------------------------
E-0-0-0-0-0-0-0-0-------------------------------------------------------

I den här övningen är det pulsen och anslaget som är viktigast. Om den utförs korrekt skall det inte vara några som helst avbrott i rytmen, och självfallet skall plektrumet heller inte fastna i strängarna! I så fall går det för fort och då bör du sakta in och ta det vackert.

Den här högerhandsövningen kan man expandera. Efter att man spelar igenom den med växelvis stråk (ner, upp, ner, upp, osv.), försök att enbart spela den med nerstråk, eller udda kombinationer av ner-ner-upp eller vad du nu kan hitta på.