Hem > Artiklar > Fotografering > Fokus

Fokus

Att fokusera innebär att justera skärpan mellan närbelägna och avlägsna motiv. På den följande bilden har objektivet fokuserats på kort avstånd, och avbildar då ett närbeläget föremål med skärpa:

Fokuserad vid närgränsen

Som du märker är den avlägsna bakgrunden suddig och diffus. Om man i stället fokuserar längre bort kommer det närbelägna föremålet att avbildas oskarpt:

Fokuserad vid oändligheten

Avståndsskala

Objektiv är ofta märkta med en avståndsskala, som alltså talar om för fotografen hur långt från kameran ett motiv befinner sig när det är i fokus. I det första exemplet kan det t.ex. se ut så här:

Fokusring vid minsta fokusavstånd

Om man i stället fokuserar längre bort ser det ut så här:

Fokusring vid oändlighetsfokus

Måtten på avståndsskalan blir grövre och grövre ju längre fokuseringsavståndet blir.

Oändlighetsfokus

Från och med en viss punkt har skillnad i avstånd ingen mätbar effekt på skärpan: föremål avbildas skarpa oavsett avståndet från kameran. Detta kallas för oändlighetsfokus och betecknas på avståndsskalan med symbolen ∞, som syns ovan.

Närgräns

Närgränsen är det kortaste avstånd vid vilket ett objektiv kan fokusera på ett objekt och därmed avbilda det med skärpa. På objektiv med en avståndsskala går det att utläsa närgränsen direkt, eftersom det är det minsta avståndet som avbildas på skalan. På objektiv som saknar avståndsskala kan närgränsen i stället vara utskriven någonstans på objektivskalet:

Närgräns utskriven på objektivskalet

Texten ∞–1.1 m/3.61 ft betyder att objektivet kan fokusera från oändligheten ända ner till 1,1 meter, vilket motsvarar 3,61 fot.

Det finns inga absoluta regler för vilka närgränser objektiv får ha, men generellt brukar kortare brännvidder ha kortare närgränser, och tvärtom. Man kan kanske räkna med 20-30 cm för vidvinkelobjektiv, 30-50 cm för normalobjektiv och upp till 5 meter för extrema teleobjektiv. Objektiv med särskilt kort närgräns kallas makroobjektiv och är anpassade för att kunna ta extrema närbilder av djur och föremål.

Film- och fokalplan

Filmplan

Fokuseringsavståndet mäts från kamerans filmplan. Filmplanet indikeras alltid på kamerahuset med symbolen Φ och man kan visualisera det som en virtuell förlängning av bildytan i både bredd och höjd.

Fokuseringsavståndet är också ett plan: fokal- eller skärpeplanet. I teorin är fokalplanet exakt parallellt med filmplanet: om du fotograferar en plan yta avbildas kanterna med lika stor skärpa som centrum (förutsatt att ytan är exakt rätvinklig mot den optiska axeln). I realiteten är det dock svårt att få till ett helt platt skärpeplan, och därför kan hörnena i ett fotografi verka oskarpa.

Vissa objektiv kan vinklas i förhållande till kameran. Detta medför att skärpeplanet inte längre är parallellt med filmplanet, och används för att öka eller minska det upplevda skärpedjupet.

Maximal avbildningsskala

Ett objektivs maximala avbildningsskala kännetecknar hur stort ett föremål vid närgränsen kan avbildas på bildytan. Det bästa sättet att visualisera detta är att tänka sig en filmruta, negativ eller positiv, i färg eller svartvitt. Jämför storleken ett uttryck för skillnaden mellan ett föremåls storlek och hur stort det avbildas på bildytan vid objektivets närgräns. förstoringsgrad är en funktion av dess närgräns och brännvidd. Förstoringsgraden, även avbildningsskalan, betecknar hur nära ett objektiv kan och anges genom att använda ett bråk eller ett decimaltal. Förstoringsgraden anger hur stort ett föremål som matchar filmens/sensorns storlek kan avbildas. Om ett 24 x 16 mm stort föremål kan täcka upp hela bildytan har objektivet en förstoringsgrad på 1:1 eller 1,0. Täcker föremålet endast hälften av bildytan är förstoringsgraden/avbildningsskalan 1:2 eller 0,5.